μαγειρικη.jpg

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Η μαγειρική είναι μια τέχνη που μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργούμε κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Ο πειραματισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας και σημαντικό, αφού μας καθιστά ικανούς να κινηθούμε προς την επιτυχία.

Χρησιμοποιώντας την στη θεραπευτική διαδικασία, χτίζουμε σταδιακά την αυτοαποτελεσματικότητά μας μέσω της ταυτόχρονης εξάσκησης μιας πληθώρας δεξιοτήτων που έχει ως αποτέλεσμα, τη βελτίωση της ικανότητας εκτέλεσης λειτουργιών.

Συνδυάζοντας σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές λειτουργίες μας στο πλαίσιο της ομάδας, η θεραπευτική μαγειρική δύναται να μας εφοδιάσει με ψυχικά και σωματικά οφέλη, να μας βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεών μας, προάγοντας παράλληλα και την κοινωνικοποίησή μας. Μέσα από τη μαγειρική δημιουργία έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε οσμή, χρώμα, σχήμα και γεύση στο βίωμά μας, κάνουμε την έκφρασή μας να αποκτήσει σάρκα και οστά, ανοίγοντας οι ίδιοι το δρόμο για την αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, τη ρύθμιση του άγχους μας και συνολικά, την ψυχική μας υγεία.