top of page
jr-korpa-O-p6tKWPPig-unsplash_edited.jpg

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ

Η θεραπεία μέσω τέχνης είναι μια συναρπαστική και δυναμική διαδικασία που ενθαρρύνει την προσωπική

ανάπτυξη, οδηγεί στην κατανόηση του εαυτού και βοηθά τη συναισθηματική αποκατάσταση. Η θεραπευτική τέχνη (εικαστική, μουσικοθεραπευτική κτλ) έχει δείξει την αποτελεσματικότητά της σε περιπτώσεις όπου οι θεραπευόμενοι ήταν παιδιά, ενήλικες, οικογένειες και ομάδες.

 

Αποτελεί λοιπόν έναν τρόπο ώστε τα άτομα να δημιουργήσουν νόημα και να αποκτήσουν γνώση του εαυτού, να

ανακουφίσουν τραύματα, να επιλύσουν συγκρούσεις και προβλήματα, να εμπλουτίσουν την καθημερινή τους ζωή

με θετικά πρόσημα και να οδηγηθούν σε μια καθημερινότητα όπου η έννοια της ευζωίας θα γίνεται ο σκοπός της

κάθε ημέρας. Είναι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία η οποία κάνει χρήση και της λεκτικής και της μη λεκτικής

επικοινωνίας για να εκμηδενίσει τους περιορισμούς της λεκτικής επικοινωνίας.

 

Στο κέντρο Συνώθηση, εκτός από τις προγραμματισμένες ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, παρέχονται

ώρες θεραπείας μέσω της τέχνης σε ομάδες ατόμων (ενηλίκων και ανηλίκων). Τα προγράμματα ρυθμίζονται

ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Ο κάθε θεραπευόμενος μπορεί να επιλέγει τον τομέα της τέχνης που

τον ενδιαφέρει ωστόσο σημαντικό είναι να μην έχει προηγούμενη εμπειρία (επαγγελματική ή γνώση της τεχνικής)

στον τομέα που θα επιλέξει. Έτσι, οι θεραπευτικές ιδιότητες της τέχνης θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στην

ψυχοθεραπεία.

 

Ο θεραπευτής δεν ασχολείται με την αισθητική αξία του κάθε δημιουργήματος μιας και η θεραπευτική

διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ο θεραπευόμενος έχει μεγαλύτερη αξία.

 

Οι εικαστικές ενασχολήσεις που επιλέγονται από τον εικαστικό θεραπευτή θα τίθενται κάθε φορά ανάλογα με την

ωφελιμότητά τους η οποία θα αποσκοπεί στην πρόοδο του εκάστοτε θεραπευόμενου και θα τον βοηθά να βρει

νόημα κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας.

 

Η θεραπευτική τέχνη είναι η διαδικασία στην οποία μια εσωτερική εικόνα, λέξη, εμπειρία επικοινωνείται στον έξω

κόσμο. Η δυναμική της διάσταση είναι πως κάθε προσχέδιο, κάθε ιδέα, κάθε διόρθωση είναι μέρος μιας

προοδευτικής διαδικασίας. Μαζί με τα βήματα του θεραπευόμενου (που με τη συμβολή του ψυχοθεραπευτή θα έρχεται

πιο κοντά στους προσωπικούς του στόχους αυτορρυθμίζοντας τη συμπεριφορά του και αποκτώντας τον έλεγχο του

εαυτού του ώστε να πραγματοποιεί τα όσα επιθυμεί), τα θεραπευτικά δημιουργήματα θα εξελίσσονται, εκφράζοντας την προσωπική εξέλιξη του κάθε συγκεκριμένου ατόμου.

Θεραπείες Ενηλίκων και Ανηλίκων

 

Σε παιδιά και ενήλικες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες προάγεται η κινητική, λεκτική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη. Η θεραπεία η οποία χρησιμοποιεί μόνο τη λεκτική συζήτηση πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπη με αντιστάσεις τις οποίες η Εικαστική Θεραπεία και η θεραπεία μέσω άλλων μορφών τέχνης, όπως Δραματοθεραπεία, Δημιουργική Γραφή και Μουσικοθεραπεία μπορεί να παρακάμψει σε ένα πλαίσιο αποδοχής. Η θεραπεία μέσω της τέχνης βοηθά στις μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα, αυτισμό)  διότι όσο πιο πλατιά κινούμαστε στις αισθητικές παραμέτρους τόσο πιο λειτουργικά αντιμετωπίζονται.

 

Παράλληλα, στο κέντρο γίνονται Επιμορφώσεις ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων, για την αντιμετώπιση περιστατικών (παιδιών και ενηλίκων με μαθησιακές ή άλλες σοβαρές δυσκολίες), μέσα από το επιστημονικό υπόβαθρο της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς. 

Πρόγραμμα

 

Παράλληλα με την ομαδική θεραπεία (ομάδες έως 6, 7 ατόμων) ή την ατομική συνεδρία, οι θεραπευόμενοι (ενήλικες και παιδιά) επιλέγουν έναν τομέα της τέχνης που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στη ρύθμιση της συμπεριφοράς τους και στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας.

Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει:
 • Μουσικοθεραπεία

 •  Δραματοθεραπεία

 • Εικαστική Θεραπεία (Ζωγραφική, Κολλάζ κτλ)

 • Δημιουργική Γραφή

 • Διαχείριση Άγχους

 • Fashion Styling Therapy

Κύκλος Σεμιναρίων

 

Παράλληλα με τα ομαδικά και τα ατομικά προγράμματα, ανακοινώνονται κύκλοι σεμιναρίων για επαγγελματίες όπως οι καλλιτέχνες ή οι επαγγελματίες υγείας αλλά και άτομα τα οποία θέλουν να αποκτήσουν γνώση των αρχών της συμπεριφοράς έτσι ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους καθώς επίσης και τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές τους σχέσεις.

 

 

Η δική μας προσέγγιση δεν έχει στόχο μόνο τη θεραπεία όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα αλλά και την πρόληψη των προβλημάτων. Μπορεί η διαχείριση των ψυχολογικών προβλημάτων να είναι επιτακτική αλλά πάντα υπάρχει χώρος για περισσότερη χαρά, καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια και τον επαγγελματικό μας χώρο και μεγαλύτερη απόλαυση της καθημερινότητάς μας.

 

Δεν ζούμε μόνο για να αποφεύγουμε προβλήματα αλλά και για να επιδιώκουμε τη χαρά.

Η Ανάλυση Συμπεριφοράς και η Θεραπευτική Τέχνη
αφορά:

 • τη διαχείριση άγχους

 • τη χαλάρωση και την ευεξία

 • την αντιμετώπιση εντάσεων 

 • τη ρύθμιση συμπεριφοράς

 • την αντιμετώπιση συγκρουσιακών σχέσεων

 • την απόκτηση αυτοπεποίθησης

 • τον αυτοέλεγχο

 • τις δυσκολίες μάθησης

 • τις κινητικές δυσκολίες

 • την αίσθηση ολοκλήρωσης

 • την επίτευξη στόχων

 • την έκφραση συναισθημάτων

 • τη δημιουργικότητα

 • την επικοινωνία με την ομάδα

 • την αποδοχή

Ειδικευόμαστε στη Θεραπευτική Τέχνη σε παιδιά και ενήλικες για: 

 • Αυτισμό

 • Δυσλεξία 

 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής

 • Υπερκινητικότητα

 • Χαρισματικότητα 

 • Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και ΑμεΑ

 • Διαταραχές Ανάπτυξης

Στα παιδιά προάγεται η:

 • Λεκτική

 • Σωματική

 • Κινητική

 • Συναισθηματική

 • Κοινωνική

 • Πνευματική  

 

ανάπτυξη μέσω της ρύθμισης της συμπεριφοράς κατά τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και της ενασχόλησης με την τέχνη.

bottom of page